організація відкритого діалогу та налагодження ефективної співпраці з метою аналізу, утвердження та організації найбільш якісної та ефективної співпраці

Налагодження співпраці. Підтримка. Консультування

 • стратегічне консультування для розробки концепцій та стратегій розвитку суспільно значимих сфер;
 • визначення та впровадження перспективних напрямків та форм економічної та соціальної діяльності у сфері медіа, кіно, освіти та культури;
 • виявлення тенденцій та оцінка динаміки розвитку демократичних процесів, суспільної думки;
 • моніторинг діяльності органів влади, публічних інституцій та їхньої відкритості;
 • впровадження в практичну діяльність інновацій, науково-технічних розробок, нових методик менеджменту та методик організації праці, виробничого, комерційного, управлінського та іншого досвіду;
 • накопичення, узагальнення, вивчення й розповсюдження інформації, що стосується прав та свобод людини, стандартів професійної етики, саморегулювання, досудового вирішення спорів, доступу до інформації, захисту інформації та іншої інформації;
 • впровадження дослідницьких та навчальних програм, спрямованих на вивчення ринку реклами, телебачення, інтернету та радіомовлення, кіно, культури та інших суміжних сфер;
 • надання консультацій у сфері медіа, інформаційного права та реалізації прав людини.

Адвокація. GR. Експертування. Юридичний супровід

 • співпраця та координація для забезпечення імплементації реформ між українськими та міжнародними партнерами;
 • розвиток саморегулювання та механізмів позасудового вирішення спорів;
 • експертиза чинних міжнародних та національних нормативно-правових актів, розробка пропозицій та проектів, що сприяють ґрунтовному вдосконаленню та реформуванню в Україні;
 • вивчення ефективності застосування  нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практик його застосування;
 • підготовка експертизи законопроектів, чинного законодавства України та практики його реалізації;
 • розробка нормативно-правових актів, адвокація їх прийняття та сприяння імплементації;
 • імплементація реформ через надання практичних консультацій, тренінгів та реалізації інших проектів;
 • участь в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах при органах державної влади, органах місцевого самоврядування чи інших публічних інституцій для проведення консультацій, підготовки висновків, рекомендація та роз’яснень;
 • експертиза реклами, аудіовізуальних проектів, проектів в інтернеті та сприяння належному виконання законодавства;
 • захист спільних інтересів телерадіоорганізацій, засобів масової інформації та інших суб’єктів діяльності в сфері медіа, кіно, культури та освіти;
 • захист спільних інтересів громадських об’єднань, закладів та інституцій медіа, реклами, культури, креативних індустрій, кіно;
 • захист інтелектуальної власності, авторських і суміжних права, боротьби з піратством незалежно від форм та суб’єктів поширення, включаючи інституційний розвиток;
 • захист прав громадян, а також юридичних осіб у судах;

Міжсекторальний розвиток. Культурне різноманіття. Толерантність

 • сприяння міжкультурному діалогу та підтримка культурного різноманіття; 
 • розвиток культури, кінематографії та креативних індустрій; 
 • сприяння просуванню ідей захисту прав міноритарних груп, культурного різноманіття та толерантності;
 • формування сталої інфраструктури для ефективних міжнародних і міждисциплінарних співпраці; 
 • кроссекторальне партнерство, інституційна підтримка організацій; 
 • сприяння діяльності наукових закладів, організацій, осіб в інформаційній, медійній, журналістській сфері, а також культури та телерадіомовлення, розвиток інституту експертності в цих сферах;

Підвищення кваліфікації. Професійність

 • розвиток та популяризація підвищення професійності;
 • сприяння розвитку освітніх та просвітницьких ініціатив, впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації;
 • організація та проведення заходів, що спрямовані на навчання, професійний розвиток та підвищення кваліфікації фахівців;
 • формування та поширення основ ділової етики та розвиток цивілізованих відносин на медійному та кіно ринку; 
 • сприяння навчанню та підвищенню кваліфікації професійної медійної та журналістської спільноти через освітні, наукові, комунікаційні програми, а також програми обмінів, стажувань та тренінгів як для професіоналів в інформаційній так медійній сферах чи суміжних до них сферах;
 • заснування ініціатив з метою відзначення професійних досягнень в медійній, інформаційній, кіно та креативній, освітній сферах.