• надання практичної підтримки для належної реалізації економічних, правових та інших професійних інтересів;
  • консультування щодо правових, комерційних, фінансових, технічних та інших питань; 
  • представництво інтересів своїх членів в національних та міжнародних об’єднаннях;
  • адвокація сприятливих для галузі нормативно-правових актів, розвиток потреб медійного, інформаційного, кіно ринку, освіти, культури та креативних індустрій; 
  • представництво в дорадчих та консультаційних органах, що функціонують при ключових інституціях державної влади, як законодавчої, так і виконавчої;
  • захист законних прав та інтересів членів, представництво у відносинах з центральними та регіональними органами державної влади України, що прямо відповідають меті УМЛ;
  • входження у склад експертних та конкурсних комісій, що функціонують відповідно до основної діяльності в сфері;
  • сприяння своїм членам у доступі до національних чи міжнародних ініціатив чи заходів, конкурсів та фестивалів; 
  • сприяння відкритому діалогу між членами, партнерами та іншими зацікавленими особами, налагодження ефективної співпраці з метою аналізу, утвердження та організації найбільш якісної та ефективної співпраці;
  • організація та проведення заходів, що спрямовані на навчання, професійний розвиток та підвищення кваліфікації фахівців та професіоналів.