• створення нових партнерств і формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства;
  • об’єднання проактивних стейкхолдерів для вироблення спільно узгоджених позицій та їх подальшої інтеграції на українському та міжнародному просторі;
  • розвиток суспільства активних, свідомих та відповідальних громадян через підтримку громадських ініціатив;
  • підсилення позиціонування та інституційної самодостатності незалежних суб’єктів громадянського суспільства; 
  • промоція цілісного, стратегічного підходу до реформування та розвитку ключових сфер;
  • послідовне та якісне реформування  стратегічних сфер країни; 
  • розвиток екосистеми медіа та культури в Україні, яка сприятиме розповсюдження в суспільстві нових сенсів та цінностей в контексті актуальних світових тенденцій;
  • формування сталої інфраструктури для ефективних міжнародних і міждисциплінарних співпраці; 
  • кроссекторальне партнерство, інституційна підтримка організацій в секторах культури, медіа та освіти; 
  • єдиний підхід та збалансована системи досліджень на медійному,  інформаційному та кіно- ринках України;
  • налагоджена система професійної освіти міждисциплінарного спрямування.