Українська Медіа Ліга діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, прозорості, відкритості та публічності.

Законність та етичність.

Українська Медіа Ліга у своїй діяльності неухильно дотримується положень чинного законодавства,  стандартів та практик етики. 

Відкритість. 

Українська Медіа Ліга відкрита до співпраці з публічними та приватними інституціями України та світу. 

Добросовісність та розумність.

Українська Медіа Ліга відстоює чесність, розумність, адекватність та повагу у відношенні до колег, членів та партнерів у будь-якій формі співробітництва. 

Недискримінація та толерантність.

Українська Медіа Ліга відстоює утвердженню однакового ставлення до людей, незалежно від національності, статі, расової належності чи етнічного походження, релігії або вірувань, політичної чи громадянської, фізичних вад, віку чи сексуальної орієнтації, чи будь-які інші особливості.

УМЛ сприяє усвідомленню, повазі та розумінню особливостей, форм самовираження та самовиявлення будь-якої особи чи груп осіб.

Професіоналізм. 

Українська Медіа Ліга – об’єднання кваліфікованих професіоналів та експертів. 

Сприяє професійному розвитку дійсних і майбутніх членів спільноти та її партнерів. 

Професійна спільність. 

Експерти та професіонали Української Медіа Ліги діляться набутими знаннями та досвідом. Учасники УМЛ інтелектуально та професійно підтримують членів, долучаються до колаборацій та заходів.

Неприпустимість свавільного втручання в свободу діяльності членів УМЛ.

Українська Медіа Ліга не втручається у внутрішню корпоративну діяльність членів, зокрема свободу підприємницької діяльності, вибір контрагентів, договірних відносин та ін. 

Відповідальність. 

Українська Медіа Ліга усвідомлює суспільний вплив діяльності, що проводить, та проектів, які реалізує. Прагне ефективно застосовувати набутий вплив та експертизу на розвиток демократичного, толерантного й освіченого суспільства.

Екологічність та соціальна корпоративна культура.

Українська Медіа Ліга підтримує та сприяє захисту навколишнього природного середовищаА, відстоює концепцію ефективного використання ресурсів.