Українська Медіа Ліга та її члени:

  • спрямовують свою діяльність на створення нових партнерств, спільної інтеграції, сприяння відкритого діалогу, підтримки плюралізму думок та захисту прав, незалежно від особливостей чи розбіжностей;
  • зацікавлені у виробленні та узгодженні консолідованої позиції на ринку, вироблення ефективних механізмів співпраці та співрегулювання;
  • докладає максимальних зусиль для розробки комплексних рішень, надання кваліфікованої експертизи, вирішення спірних чи неврегульованих взаємовідносин, захисту прав та інтересів своїх членів та партнерів як в України, так і за її межами;
  • cприяє створенню середовища для професійного розвитку та міжнародної інтеграції представників сфери культурної, освітньої та медійної індустрій;
  • підтримує та долучається до ініціатив, спрямованих на розвиток потенціалу культурної, медійної та освітньої сфер, сприяє  всебічному зростанню та реалізації цілей сталого розвитку.