Затверджено Державну цільову національно-культурну програму на період до 2023 р.

Share it

У грудні 2022 р. після широких консультацій з Європейською Комісією, Радою Європи та представниками національних меншин було ухвалено Закон України «Про національні меншини (спільнот) України». За результатами рекомендацій Венеціанської комісії, наданих у червні 2023 р., до Закону була внесена низка змін щодо реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот). Загалом, у Законі передбачається заборона будь-якої дискримінації за ознакою етнічного походження, гарантуючи при цьому свободу думки, віросповідання, використання мов національних меншин, збереження культурної самобутності та навчання рідною мовою. Також вперше розмежовано відповідальність державних і місцевих органів влади за формування та реалізацію державної політики у цій сфері.

На засідання Уряду 26.09.2023 р. було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України № 850-р «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 р.» (далі – Програма). Вказане розпорядження Кабміну спрямоване на виконання рекомендації Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, що передбачає завершення реформи правової бази для національних меншин.

Програма була розроблена Державною службою України з етнополітики та свободи совісті з урахуванням інтересів національних меншин та корінних народів, із залученням експертизи Ради Європи, у консультаціях із міжнародними партнерами, Єврокомісією. У період з 28 по 31 серпня 2023 р. було проведено засідання 8 тематичних робочих груп та низка консультацій, до яких долучилось 375 учасників.

Загалом метою Програми є створення на національному та регіональному рівнях стабільних умов для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей національних меншин (спільнот) та корінних народів України відповідно до міжнародно-правових стандартів, сприяння розвитку міжкультурної компетентності, взаємодії та взаєморозуміння, інтеграції українського суспільства з урахуванням необхідності подолання наслідків збройної агресії та російської асиміляційної політики. Завданням є створення сталих інституційних умов на загальнодержавному та регіональному рівні для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей цих осіб, а також сприяння зміцненню соціальної стійкості, згуртованості та загальнонаціональної єдності українського суспільства.

Заходи за Програмою, спрямовані на розвиток та мінімізацію ризиків та негативних наслідків в таких ключових напрямках:

  • використання мов, забезпечення освітніх прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України та збереження їхніх культур та історичної пам’яті;
  • подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, медіа та інформаційна діяльність у контексті забезпечення прав національних меншин (спільнот) та корінних народів України;
  • запобігання та протидія дискримінації осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України;
  • посилення спроможності громадських об’єднань національних меншин (спільнот) та корінних народів України;
  • зміцнення інституційної спроможності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, забезпечення механізмів участі національних меншин (спільнот) та корінних народів України у прийнятті рішень.

26 вересня 2023 р. у Кракові також відбувся форум «Підтримка впровадження європейських стандартів щодо боротьби з дискримінацією та прав національних меншин в Україні», організований Європейським Союзом та Радою Європи. Під час форуму, за участі представників українських урядових установ, національних меншин (спільнот) України, європейських інституцій та міжнародних організацій, відбулося обговорення існуючих викликів та можливих рішень, пов’язаних з реформою законодавства щодо національних меншин в контексті досвіду політики Європейського Союзу, стандартів та рекомендацій Ради Європи на тлі триваючої агресії рф проти України.

Під час свого виступу заступник Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Ігор Лоссовськийь акцентував увагу на впливі повномасштабної військової агресії рф на національні меншини в Україні та їхній ролі у протидії російському агресору. Під загрозою свого збереження та навіть фізичного існування опинилися унікальні культури цілої низки малих народів: греків Надазов’я, кримчаків, караїмів, турків-месхетинців через окупацію поселень, де вони компактно проживали століттями. Значного нищівного удару російське вторгнення завдало кримськотатарському народу, значна частина якого вимушена була мігрувати з Автономної Республіки Крим на материкову частину України, ті ж кримські татари, що залишилися в Криму, потерпають від переслідувань, репресій та знищення окупаційною владою росії.

Ризики і наслідки повномасштабної війни для більшості суспільства і для груп меншин, становище яких і раніше було вразливим, можуть мати значний негативний характер. Ще одним викликом для національних меншин України є біженці та внутрішньо переміщені особи. За різними оцінками понад 10 мільйонів громадян України потрапили до цієї категорії. Заступник Голови Державної служби відзначив, попри те, що триває війна Україна докладає максимум зусиль на шляху забезпечення прав і свобод національних меншин та корінних народів, необхідних умов для розвитку їхньої мовної, культурної, етнічної, релігійної ідентичності.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підсумувала на заході, що «Україна успішно впроваджує демократичні реформи, необхідні для трансформації, розвитку та зміцнення демократичних інституцій. Частина з цих трансформацій зафіксовані в 7 рекомендаціях Європейської Комісії, виконання яких необхідне для подальшого просування України на шляху до ЄС. І реформа законодавчої бази щодо національних меншин (спільнот) відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії відноситься до однієї з цих рекомендацій».

У публікації використовувались матеріали Кабінету Міністрів України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Leave a Reply

Your email address will not be published.