Політика конфіденційності та захисту персональних даних на сайті

Share it

Українська Медіа Ліга (далі – УМЛ) з повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами, без винятку за жодним можливим критерієм. 

УМЛ прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – “Політика”) встановлено порядок здійснення УМЛ обробки персональних даних, видів персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія УМЛ з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Ця політика конфіденційності діє для цього Сайту, а також для всіх похідних програмних продуктів чи додатків. 

У деяких випадках УМЛ залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних продуктів, а також у будь-який час змінювати політику конфіденційності на свій розсуд.

Для вашої зручності, сервіси та Сайт можуть містити посилання на інші веб-сайти. УМЛ не несе відповідальності за політику конфіденційності або за зміст Сайту. Якщо у Вас є питання або сумніви з приводу цієї політики, будь ласка, звертайтесь за адресою електронної пошти info@medialeague.com.ua. Ця політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на Сайті і веб-додатки, що працюють у рамках Сайту.

Збір та використання персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Громадська організація “Українська Медіа Ліга” (тотожне поняттям “Українська Медіа Ліга”, “УМЛ”).

При використанні користувачем сервісів Сайту УМЛ здійснюється обробка даних користувача, зокрема: даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; файли cookie, інших ідентифікаторів; включаючи прийнятні відповідно до UDRP; ір-адреси; параметри та налаштування інтернет-браузерів (User-agent). При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи.

УМЛ збирає тільки ті персональні та особисті дані (наприклад, Ваше ім’я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

Звертаємо Вашу увагу УМЛ обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

УМЛ не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені особилві вимоги, що можуть стосуватись расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконання, способів чи типів самовираження, членства в політичних партіях та професійних спілках, громадських об’єднаннях, засудження до покарання за скоєнні злочину, проступку або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних та ін. (відповідно до ст. 7 Закону України “Про захист персональних даних”).

УМЛ збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Обробка персональних даних

Обробка та зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

Цілі та мета використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: “Про захист персональних даних”, “Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних”, “Про інформацію”, “Про рекламу”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” та інших чинних нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу, а також відповідно до Правил використання сайту та інших актів, що регулюють діяльність УМЛ.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Після того, як суб’єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

Обмеження відповідальності за достовірність отриманої інформації

УМЛ не перевіряє достовірність отриманої про користувачів інформації та не контролює правосуб’єктність користувачів. 

Інформація, яка може бути оброблена в процесі взаємодії з користувачем Сайту – інформація, що надається користувачами соціальних мереж – під час використання Сайту чи суміжних програм може використовуватися надана користувачем особиста інформація. Інформація про відвідування – при доступі до служб Компанії через браузер, програму або інший клієнт сервери Компанії автоматично записують певну інформацію. Ці журнали сервера можуть містити інформацію про веб-запити, IP-адресу, типи і мову браузера, дату і час запиту, а також містити один або декілька файлів ідентифікаторів, за якими можна визначити браузер або аккаунт користувача.

Користувацькі повідомлення – коли користувач в процесі взаємодії при використанні Програми відправляє повідомлення, у тому числі в служби підтримки, можливе збереження і обробка цих повідомлень для відповідей на запитання і подальшого вдосконалення функціонування Програми та сервісів компанії.

Цим підтверджується, що використання інформації, зазначеної Користувачем, дозволено для цілей передбачених політикою конфіденційності УМЛ.

Більшість браузерів спочатку налаштовані на отримання файлів ідентифікаторів, однак ви можете скинути ці налаштування і вказати, щоб браузер блокував всі файли ідентифікаторів або оповіщав про відправку цих файлів. Просимо врахувати, що деякі функції та служби УМЛ не зможуть працювати належним чином, якщо відключити файли ідентифікаторів.

Використання файлів ідентифікаторів

Файли ідентифікаторів (ідентифікатори) – це текстовий файл або файли, програми, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.

Ідентифікатори можуть бути не обмеженими у часі (називаються постійними) або тимчасовими (сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, ідентифікатори поділяються на основні (встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) чи сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами, компаніями чи ресурсами).

УМЛ дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього Компанії необхідно, за допомогою ідентифікаторів, проаналізувати поведінку, переваги та інтереси користувача. Такий аналіз допоможе УМЛ поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію.

Вся інформація, зібрана за допомогою ідентифікаторів, може призначатись для статистичних та аналітичних чи інших цілей; результати роботи деяких з них можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку Сайту і виключно для зазначених вище цілей.

УМЛ не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. 

УМЛ розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії. Інформація про користувачів отримана за допомогою ідентифікаторів не реалізується, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим, УМЛ рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів, окремий функціонал для осіб з особливими потребами не реалізовано. УМЛ серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які входять до особливих чи вразливих груп.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні користувачем сервісів, даних чи інших матеріалів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. 

Використання зазначених сервісів УМЛ необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів УМЛ не зберігає та не обробляє.

Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити ідентифікуючі дані браузера чи сервісу, через який отримує доступ до Сайту.

Захист персональних даних

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Поміж тим, УМЛ не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами реагування та регулювання УМЛ.

УМЛ забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

УМЛ може надавати доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог УМЛ.

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, та вичерпного переліку умов, передбачених чинним законодавством України.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

Права суб’єкта персональних даних

Компанія доводить до Вашого відома про Ваші права, як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України “Про захист персональних даних”, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;на доступ до своїх персональних даних;отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;відкликати згоду на обробку персональних даних;знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надана УМЛ відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються УМЛ, будь ласка, звертайтеся до УМЛ на офіційну адресу листування: 04071, Україна, м. Київ, а/с 99. 

Контент від користувачів

УМЛ надає можливість брати участь у дискусіях на нашому Сайті, включаючи коментарі, рекомендації, точки зору читачів, огляди, рейтинги та ін. Будь-яка інформація, яку ви надаєте, вказавши Ваше вигадане або справжнє ім’я, ID у будь-якій соцмережі, або будь-яке зображення або фотографію, стає надбанням громадськості і може бути використаним нами у рекламних або комерційних цілях в будь-яких засобах масової інформації чи медіа.

Якщо Ви вирішили брати участь у громадській дискусії, ви повинні знати, що будь-яка особиста інформація, надана вами, може бути прочитана, зібрана чи використана іншими користувачами цих послуг, і може бути використана для розсилки небажаних повідомлень. Ми не несемо відповідальність за особисту інформацію, яку ви надаєте у коментарях і не зобов’язані публікувати, видаляти або редагувати будь-який з Ваших коментарів.

Якщо Ви вирішили рекомендувати будь-яку статтю з нашого сайту у Facebook чи інших соціальних мережах, ці дії регулюються Політикою конфіденційності цих соціальних мереж. УМЛ не відстежує та не зберігає записи цих дій. 

Якщо ви зареєстровані на Сайті, УМЛ може відстежувати і аналізувати Ваші дії на ньому. Беручи участь у громадській дискусії, ви погоджуєтеся на те, що Ваші дії будуть публічними. Крім того, вони можуть бути включені у RSS-канали, API, і стати доступними для інших веб-сайтів за допомогою інших форматів. В результаті, надана Вами інформація може з’явитись на інших веб-сайтах, блогах, та ін. Майте на увазі, що УМЛ не несе відповідальності за будь-яку особисту інформацію, яку Ви вирішили оприлюднити через цей функціонал, і ви погоджуєтесь, що ця інформація буде вважатися такою, що була надана Вами, а не УМЛ.

Захист інформації

УМЛ вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких УМЛ зберігає особисті дані.

УМЛ надає доступ до інформації користувачів тільки тим співробітникам, підрядникам та агентам УМЛ, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від нашого імені.

Зміни та доповнення до Політики

Користувач, використовуючи сайти та суміжні сервіси, прийняв умови цієї Політики та враховує, що вона може змінюватись та доповнюватись, без попереднього повідомлення користувачів. Зміни чи доповнення, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються УМЛ на цій сторінці в рамках даного тексту.

Якщо Ви не відмовитеся від прийняття змін та не погоджуєте їх в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

Для питань щодо Політики, Користувач може зв’язатися з Компанією через форму зворотнього зв’язку на Сайті або через електронну адресу: info@medialeague.com.ua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.