ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Share it

УМЛ  з повагою ставиться до конфіденційної інформації осіб, які відвідали (відвідують) цей Сайт та/чи його сервіси. Компанія прагне захищати конфіденційність, персональні дані, іншу конфіденційну інформацію, тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання цього Сайту та/чи його сервісів. З цією метою УМЛ формує та затверджує Політику конфіденційності та і та захисту персональних даних (далі – “Політика”).

Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних діє для цього Сайту, його версій, сервісів, пристроїв, а також для програмних продуктів чи додатків Громадської організації “Українська Медіа Ліга” (далі – УМЛ), в т.ч. платформ чи операційних систем, що функціонують в рамках цього Сайту, є похідними від нього або інтегровані в нього (далі по тексту Політики всі ці поняття охоплюються терміном “цей Сайт та/чи його сервіси” у відповідних відмінках). Володільцем та розпорядником конфіденційної інформації та персональних даних користувачів цього Сайту та/чи його сервісів є УМЛ

 • Даною Політикою встановлюється порядок здійснення УМЛ обробки конфіденційної інформації та персональних даних, різновидів такої інформації, які збираються, цілі та мету обробки та використання такої інформації, взаємодія УМЛ з третіми особами, заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації та персональних даних, умови доступу до конфіденційної інформації та персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних чи конфіденційної інформації та звернення з будь-якими іншими питаннями, які можуть виникнути щодо практики обробки, використання та захисту конфіденційної інформації та персональних даних.
 • УМЛ не перевіряє достовірність отриманої про та від користувачів інформації та не контролює правосуб’єктність користувачів. Контент, який створює користувач під час користування цим Сайтом та/чи його сервісами, включаючи повідомлення, текстові, аудіо-, відео- та інші матеріали повинні відповідати чинному законодавству України. Положення цієї Політики та діяльність УМЛ не поширюються на захист чи обробку інформації, що суперечить чи може суперечити чинному законодавству.
 • У деяких випадках УМЛ залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для окремих сервісів, пристроїв, а також для всіх похідних/інтегрованих програмних продуктів чи додатків, в т.ч. платформ чи операційних систем УМЛ, а також у будь-який час змінювати Політику конфіденційності.
 • На цьому Сайті та/чи його сервісах можуть бути інформаційні посилання на інші веб-сайти, додатки чи ресурси. Ця Політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на цьому Сайті та/чи його сервісах та реалізується в рамках діяльності УМЛї. При переході по посиланню на інші веб-сайти, дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим, УМЛ рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими користувач може бути ідентифікований.
 • Якщо у користувача є питання або сумніви з приводу положень цієї Політики, він може звернутись за офіційною адресою електронної пошти УМЛ – info@medialeague.com.ua.

Принципи, цілі та мета використання даних

Ключові принципи обробки даних в рамках цієї Політики:

 1. Законність, відкритість та прозорість: персональні дані та інша конфіденційна інформація мають оброблятися прозоро, відповідати чинному законодавству та поінформувати користувача про формати та способи обробки.
 2. Обмеження за метою та цілями: персональні дані та інша конфіденційна інформація може збирати лише для певної, явної та законної мети та не обробляти у спосіб, несумісний із цими цілями.
 3. Мінімізація даних: персональні дані та інша конфіденційна інформація можуть оброблятися лише в тому випадку, якщо це адекватно, актуально та обмежено тим, що необхідно для досягнення мети.
 4. Якість даних (точність): персональні дані мають бути точними, повними та оновлюватися.
 5. Обмеження щодо зберігання: особисті дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для вищезазначеного
 • Конфіденційна інформація та персональні дані користувача використовуються в цілях забезпечення належного користування цього Сайту та/чи його сервісів, обміну інформацією/новинами, налагодження співпраці з іншими користувачами через цей Сайт та/чи його сервіси, а також надання користувачу ефективної клієнтської підтримки, персоналізованих сервісів, надання інформації щодо цього Сайту та/чи його сервісів, надання послуг, обробки запитів і заявок від користувача, поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових сервісів чи  послуг, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
 • Ця Політика створена на виконання законів України, у т.ч., але не виключно ЗУ: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та інших чинних нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу, а також відповідно до цієї Політики, Правил використання та/чи його сервісів, а також актів,  що регулюють діяльність УМЛ.

Терміни та визначення. Предмет Політики

На виконання умов даної Політики наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 1. “Конфіденційність”, статус “конфіденційної інформації” – дотримання закритості інформації та інших відомостей, тобто вимога не допускати поширення інформації та інших відомостей, що які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні УМЛ без згоди суб’єкта (користувача) або наявності іншої підстави на її поширення.
 2. Персональні дані” – відомості чи сукупність відомостей про користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований за допомогою таких відомостей.
 3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операція), що здійснюються з використанням засобів автоматизації та/або без використання таких засобів з конфіденційною інформацією та персональними даними, включаючи збирання, реєстрацію, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, розповсюдження та реалізація), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 4. “Користувач” – особа, яка має доступ до цього Сайту та/чи його сервісів, за допомогою мережі Інтернет, та використовує цей Сайт та/чи його сервіси як онлайн, так і офлайн.
 • Заходячи на цей Сайт та/чи його сервіси, користувач підтверджує, що він є повнолітньою особою. Користуючись цим Сайтом та/чи його сервісами, реалізовуючи комунікацію чи співпрацю з іншими користувачами через цей Сайт та/чи його сервіси, а також відповідаючи на необхідні реєстраційні чи інформаційні форми та при вчиненні інших дій через цей Сайт та/чи його сервіси, Користувач автоматично погоджуєтесь з умовами даної Політики та керуєтесь її положеннями.
 • УМЛ серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які входять до особливих чи вразливих груп. Проте цей Сайт та/чи його сервіси не призначені для неповнолітніх користувачів, окремий функціонал для осіб з особливими потребами не реалізовано. У випадку виявлення ненавмисно збирання персональних даних чи інших відомостей щодо неповнолітньої особи, відомості та дані будуть негайно видалені. В інакшому випадку збір та обробка таких даних чи відомостей можливі виключно у випадку безпосередньої згоди від одного з батьків або опікуна, і з явного погодження цієї особи.
 • Інформація, яка може бути оброблена в процесі взаємодії з користувачем цього Сайту та/чи сервісів, та містити конфіденційну інформації, персональні дані та іншу особисту інформацію та/або надається користувачами через доступ з соціальних мереж чи інших ідентифікуючих особу сервісів, відповідно відповідного пункту даної Політики, під час використання цього Сайту та/чи його сервісів може використовуватися та оброблятися цим Сайтом та/чи його сервісами на загальних положеннях даної Політики.
 • Інформація про відвідування при доступі до цього Сайту та/чи його сервісів через браузер, програму або інший клієнт сервери Компанії автоматично записують певну інформацію. Ці журнали сервера можуть містити інформацію про веб-запити, IP-адресу, типи і мову браузера, дату і час запиту, а також містити один або декілька файлів ідентифікаторів, відповідно до профільного розділу даної Політики.
 • Безпосередньо до інформації, яка може оброблятись в рамках даної Політики та відповідно до положень чинного законодавства включаються, але не обмежуючись переліком, такі дані:
 1. особиста інформація, включаючи будь-які відомості чи інформацію, яку користувач самостійно передав на цьому Сайті та/чи його сервісах, включаючи персональні дані та контактну інформацію;
 2.  інформація, що необхідна для безперешкодної роботи з  цим Сайтом та/чи його сервісами, зокрема для доступу до облікового запису чи акаунту користувача (як-то  адреса електронної пошти, ім’я/нікнейм користувача, пароль та/або контрольне запитання та відповідь та інші);
 3. інформація, яка описує демографічні та поведінкові характеристики користувача, за винятком випадків прямо заборонених чинним законодавством; час, частота та тривалість активності на цьому Сайті та/чи його сервісах;
 4. інформація з пристроїв, за допомогою яких здійснюється доступ до цього Сайту та/чи його сервісів, в т.ч. про комп’ютерну систему або інший технологічний пристрій, IP адреса, яка використовується для підключення пристрою до Інтернету, тип операційної системи, тип та версія веб-браузера, унікальний ідентифікатор пристрою, ідентифікатор реклами, географічне розташування та інші подібні дані пристроїв, за винятком випадків прямо заборонених чинним законодавством;
 5. метадані про активність користувача, про зміст його дій та повідомлення; тип активності та контент, який переглядається, поширюється та з яким взаємодіє користувач; програми, сервіси, функції, які використовуються під час перебування на цьому Сайті та/чи його сервісах, а також дії, які в них виконуються;
 6. дослідження ринку та відгуки користувачів, які користувач добровільно щодо цього Сайту та/чи його сервісів
 7. контент користувачів – будь-який контент, який був створений чи поширений користувачем у будь-який спосіб та на будь-яких онлайн чи офлайн ресурсах
 8. про, облікові записи, сторінки та інших користувачів, спільноти, з якими користувач пов’язаний та взаємодіє; інформацію із соціальних мереж та будь-яка інша інформація, яка була самостійно публічно поширена користувачем, чи є частиною публічно доступного профілю, акаунту користувача та будь-яка інша інформація, якою споживач дозволив публічно ділитись у соціальних мережах чи на інших ресурсах.
 9. платежі та фінансова інформація – буда-яка інформація, яка потрібна для виконання транзакцій, транзакції, які користувач здійснює через, за допомогою, та на Сайті та/чи його сервісів, включаючи інформацію про реквізити платника та іншу, необхідні для здійснення таких транзакцій чи інших платежів
 10. та інша інформація з особливим статусом чи додатковим регулюванням, як-то, але не обмежуючись: інформація про програмне забезпечення, браузер, пристрої, додатки, які використовуються для відвідування чи роботи з цим Сайтом та/чи його сервісами та дозволи на обробку даних, які надавались в рамках їх використання, та інша.
 • Заходячи на цей Сайт та/чи його сервіси Користувач підтверджує свою згоду з тим, що УМЛ має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштовою розсилкою, електронною поштою, смс-повідомлення, соціальні мережі та інші сервіси мережі Інтернет.
 • Більшість браузерів налаштовані на отримання файлів ідентифікаторів, що врегульовані в рамках відповідного розділу даної Політики, проте користувач можете відхилити ці налаштування та блокувати всі файли ідентифікаторів або оповіщав про відправку цих файлів. Просимо врахувати, що деякі функції та служби УМЛна цьому Сайті та/чи його сервісах не зможуть працювати належним чином, якщо відключити файли ідентифікаторів.
 • Користувач надає УМЛ свою згоду на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, реєстрацію, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, розповсюдження та реалізація), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, зазначених в будь-яких анкетах та реєстраційних формах чи іншою отриманої чи поширеної Користувачем інформації, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних користувачі, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем різними способами електронного зв’язку, до відкликання такої згоди.

Використання ідентифікаторів. Взаємодія з іншими ресурсами чи сервісами

 • УМЛ дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на цьому Сайті та/чи його сервісах максимально комфортним, саме з цією метою може залучати ідентифікатори (файли cookie, реєстраційні файли, веб-маяки та інші).
 • Ідентифікатори – це текстовий файл або файли, програми, коди, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру, електронними повідомленнями, використовуються на сайтах та сервісах, зберігаються на пристрої користувача або ж передаються розпоряднику даних. Ідентифікатори можуть бути не обмеженими у часі (постійні) або тимчасовими (сесійні), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, ідентифікатори можуть встановлюватись безпосередньо сайтом чи сторонніми – іншими сайтами, компаніями чи ресурсами.
 • Аналіз активності та даних користувача допоможе УМЛ поліпшити досвід взаємодії з цим Сайтом та/чи його сервісами, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію, усунути помилки, підвищувати продуктивність та підтримувати безпеку цього Сайту та/чи його сервісів.
 • Вся інформація, зібрана за допомогою ідентифікаторів, може призначатись для статистичних та аналітичних, звітності про трафік, кількість унікальних відвідувачів, реклами, персоналізації чи інших цілей, не заборонених чинним законодавством; результати роботи деяких з них можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку цього Сайту та/чи його сервісів і виключно для зазначених вище цілей.
 • Інформація про користувачів отримана за допомогою ідентифікаторів не реалізується, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю УМЛ. При використанні користувачем цього Сайту та/чи його доступу до даних чи інших матеріалів, на сторінках цього Сайту та/чи його сервісів можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи можуть мати доступ до конфіденційної та іншої інформації користувачі. Такі інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, які ресурс користувач відвідав, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.
 • Використання зазначених сервісів УМЛ необхідно для оперативного аналізу відвідувань цього Сайту та/чи його сервісів, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності цього Сайту та/чи його сервісів, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів, УМЛ не зберігає та не обробляє.
 • Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних чи іншої конфіденційної інформації, користувач може за власним бажанням вийти зі свого акаунта чи профіля, очистити ідентифікуючі дані браузера чи сервісу, через який отримує доступ до цього Сайту та/чи його сервісів, або звернутись до відповідного розпорядника інформації.
 • Якщо користувач бере участь у непрямій (публічній) дискусії чи комунікації та/чи співпраці з іншими користувачами чи широкою аудиторією за допомогою цього Сайту та/чи його сервісів відповідно до умов даної Політики, він вважається автоматично поінформованим, що будь-яка конфіденційна інформація, персональні дані та інша особиста інформація, надана користувачем, може бути прочитана, зібрана чи використана іншими користувачами цих послуг, і може бути використана для розсилки небажаних повідомлень. УМЛ не несе відповідальність за конфіденційну інформацію, персональні дані та іншу особисту інформацію, яку користувач надає у коментарях чи повідомленнях і не зобов’язана їх публікувати, видаляти або редагувати.
 • Якщо користувач зареєстрований на цьому Сайті та/чи його сервісах УМЛ може відстежувати і аналізувати дії користувача на ньому.
 • Беручи участь у непрямій (публічній) дискусії чи будь-якій формі комунікації та/чи співпраці з іншими користувачами чи широкою аудиторією, користувач погоджується на те, що його дії будуть публічними. Крім того, вони можуть бути включені у RSS-канали, API, і стати доступними для інших веб-сайтів за допомогою інших форматів.
 • В результаті, надана користувачам інформація може з’явитись на інших веб-сайтах, блогах, та ін. УМЛ не несе відповідальності за будь-яку особисту інформацію, яку користувач вирішили оприлюднити через функціонал цього Сайту та/чи його сервіси та користувач погоджується, що ця інформація буде вважатися такою, що була надана ним особисто, а не УМЛ.
 • УМЛ надає можливість користувачу брати участь у прямих (приватних) чи непрямих (публічних) дискусіях та комунікаціях на цьому Сайті та/чи його сервісах, включаючи коментарі, рекомендації, точки зору читачів, огляди, рейтинги, матеріали та ін.
 • Будь-яка інформація, яку користувач надає в рамках непрямих (публічних) дискусій чи комунікацій, в тому числі вказавши вигадане або справжнє ім’я, псевдонім, ID у будь-якій соціальній мережі чи ідентифікуючих сервісах, або будь-який контент, зображення або фотографію, відео чи аудіо контент, стає надбанням громадськості і може бути використаним УМЛ у рекламних або комерційних цілях в будь-яких засобах масової інформації чи медіа або з іншої метою в рамках діяльності УМЛ.
 • Якщо користувач поширює будь-який контент, що першочергово опублікований в рамках цього Сайту та/чи його сервісів, будь-якому медіа (в т.ч. ЗМІ, соціальних мережах чи будь-якому іншому інформаційному ресурсі) – на такі дії поширюється Політика конфіденційності та захисту персональних даних цих медіа (в т.ч. ЗМІ, соціальних мереж чи будь-якого іншого інформаційного ресурсу). УМЛ не відстежує, не зберігає та не несе відповідальності за записи цих дій чи їх зміст.
 • Будь-які взаємовідносини між користувачами в рамках прямих (приватних) дискусій, комунікацій чи співпраці регулюються окремими положеннями публічної оферти в рамках функціонування цього Сайту та/чи його сервісів.

Збір та обробка інформації

 • При використанні користувачем цього Сайту та/чи його сервісів УМЛ здійснюється обробка даних користувача. УМЛ збирає тільки ту інформацію та персональні та особисті дані, що надаються та збираються відповідно до профільних розділів цієї Політики, та надані користувачем як суб’єктом персональних даних на добровільних засадах та в цілях використання цього Сайту та/чи його сервісів, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
 • УМЛ обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних для функціонування цього Сайту та/чи його сервісів. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.
 • УМЛ не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені особливі вимоги, що можуть стосуватись расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконання, способів чи типів самовираження, членства в політичних партіях та професійних спілках, громадських об’єднаннях, засудження до покарання за скоєнні злочину, проступку або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних та інших відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних, проте користувач може самостійно визначити та надати таку інформації за умов виконання.
 • Обробка та зберігання наданих персональних даних та конфіденційної інформації здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування цього Сайту та/чи його сервісів.
 • Надані персональні дані та інша інформація обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних цього Сайту та/чи його сервісів, так і в окремих сховищах чи базах даних УМЛ.

Захист інформації та персональних даних

 • УМЛ вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких УМЛ  зберігає особисті дані чи іншу конфіденційну інформацію.
 • УМЛ надає доступ до інформації користувачів тільки тим співробітникам, підрядникам та агентам УМЛ, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються на цьому Сайті та/чи його сервісів та здійснюються від імені УМЛ.
 • УМЛ використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Поміж тим, УМЛ не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами реагування та регулювання УМЛ
 • УМЛ забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
 • УМЛ може надавати доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим особам і відповідно до положень цієї Політики та чинного законодавства, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог УМЛ.
 • Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і можливе лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, та вичерпного переліку умов, передбачених чинним законодавством України.

Доступу до персональних даних

 • УМЛ розуміє, що конфіденційна та інша особиста інформація є цінністю, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми УМЛ.
 • УМЛ не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків: на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці, що відповідають або є вимогою чинного законодавства.
 • Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.
 • Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається, окрім випадків прямо передбачених чинним законодавством.
 • Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
 • Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України

Права суб’єкта персональних даних

 • УМЛ інформує користувача, як суб’єкта персональних даних, про його права, врегульовані ЗУ «Про захист персональних даних», зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
 • Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були надана користувачем Компанії відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо персональних даних, які обробляються УМЛ, користувач може звернутись за офіційну електронну адресу УМЛ: info@medialeague.com.ua.

Термін зберігання даних

 • Конфіденційна інформація, персональні дані та інші відомості, що обробляються відповідно до умов даної Політики, зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.
 • Після того, як суб’єкт персональних даних перестав бути користувачем на цьому Сайті та/чи його сервісах шляхом видалення свого облікового запису на цьому Сайті та/чи його сервісах, виключно його персональні дані також автоматично видаляються.

Зміни та доповнення до Політики

 • Користувач, використовуючи цей Сайт та/чи його сервіси прийняв умови цієї Політики та враховує, що вона може змінюватись та доповнюватись, без попереднього повідомлення користувачів. Зміни чи доповнення, що вносяться до цієї Політики публікуються УМЛ на цій сторінці в рамках даного тексту.
 • Якщо користувач не відмовиться від прийняття змін та не погоджує їх окремо в письмовій формі на через електронну адресу УМЛ: info@medialeague.com.ua, це означатиме, що користувач погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.
 • Нова Політика конфіденційності, з усіма змінами та доповненнями вступає в силу з моменту її розміщення на цьому Сайті та/чи його сервісах, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
 • Для питань щодо Політики, користувач може звернутися до Компанії через електронну адресу: info@medialeague.com.ua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.